Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 088 - 11 20 600

Bedrijfsbrandweer

Manschap

Binnen de brandweer vormen de manschappen de basisleden van een ploeg. Ze beschikken minimaal over een Rijksdiploma Manschap A. Zij worden aangestuurd door een bevelvoerder. Een manschap heeft als taken het bestrijden van brand, het verlenen van technische hulp, het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen en ondersteunen bij waterongevallen. Eventueel kan een manschap leidinggevende of instruerende taken uitvoeren onder toezicht van een bevelvoerder.