Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 11 20 600

eRIC is verschoven naar 2021

Een incident wil je te allen tijde voorkomen. Maar als het toch misgaat, zorgen wij dat er een team klaarstaat om het incident zo effectief mogelijk te bestrijden. De veiligheid van mensen en het behoud van de waardevolle middelen, daar gaat het om! S2N Fire & Rescue staat 24/7 klaar om hierbij te helpen.

 

Hoe wij dat doen? S2N is als exposant aanwezig op de eRIC - de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing. Helaas is de beurs i.v.m. met het COVID-19 (Coronavirus) verzet naar volgend jaar. Save the date: woensdag 24 & donderdag 25 maart. Locatie: Vliegveld Twenthe.

 

S2N is gespecialiseerd in de detachering van repressief brandweerpersoneel, brandwachten, en Emergency Response Team (ERT). Wij zijn altijd bereikbaar en kunnen binnen twee uur mensen op locatie leveren. Onze grote flexibele schil maakt het mogelijk om ad hoc op te treden en een volledige bezetting te kunnen garanderen.

In alle brandweerfuncties

Brandweerpersoneel van S2N Fire & Rescue is gepassioneerd, vakbekwaam, bezitten alle benodige diploma’s. Zij kunnen direct worden ingezet. In alle omstandigheden en in alle gevraagde brandweerfuncties. 

S2N Fire & Rescue | Onderdeel van The Safety Network

The Safety Network is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde bedrijven op het gebied van (brand)veiligheid en arbozorg die elkaar aanvullen en versterken in het bieden van kwaliteit, kennis, betrouwbaarheid en innovatie.