Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 11 20 600

Training en advies

Een optimaal veiligheidsmanagement voor uw organisatie.

Training en advies

Veiligheid is terecht een belangrijk onderwerp voor elk bedrijf. Is uw organisatie goed geoutilleerd en voorbereid op calamiteiten en potentieel gevaarlijke situaties? Een complete inventarisatie en een deskundig advies vormen het uitgangspunt bij het optimaal veilig inrichten van uw organisatie. S2N helpt u graag bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie en het vastleggen van afspraken en verbeterpunten.

 

Wanneer u voldoet aan alle bouwkundige, procedurele en materiële verplichtingen, is het essentieel dat uw personeel weet hoe te handelen in geval van een calamiteit of dreigend gevaar. S2N verzorgt om die redenen diverse cursussen en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid. Zo leren uw medewerkers onder andere:

  • bestrijden en beperken van brand
  • het correct verlenen van eerste hulp
  • het begeleiden van derden
  • voorlichting en instructies geven

Opleiden en trainen via S2N betekent:

  • opgeleid worden door experts met uitstekende coachings- en trainingsvaardigheden
  • trainingen op maat ontvangen, gericht op uw specifieke situatie en omstandigheden
  • voldoen aan de NEN-4000 norm en richtlijnen van NIBHV
  • trainen op uw eigen locatie of die van S2N