Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 088 - 11 20 600

Brandwacht

Brandwacht bij dakwerkzaamheden

Voor diverse werkzaamheden op daken, zoals bijvoorbeeld het ‘dakdekken’ kan een brandwacht vereist zijn om toezicht te houden op de brandveiligheid. Aangezien er veel met hoge temperaturen wordt gewerkt is de kans op brandgevaar vrij groot. Verzekeringstechnisch en vanuit overheidsbeleid zijn brandwachten vaak verplicht bij dergelijke werkzaamheden. Dat de gevaren relevant zijn blijkt wel uit de toch nog met regelmaat voorkomende branden die in Nederland ontstaan tijdens het dakdekken.