De feestdag van Sint Florianus. Hier herdenken ze de omgekomen brandweerlieden tijdens hun werk.

Internationale dag van de Brandweer - Sint Florian

3 mei 2021

4 mei is de feestdag van Sint Florianus. Maar wat heeft hij met de brandweer te maken? Brandweermensen geven hun leven aan de bescherming van mens en dier. Velen doen dit in de vorm van ontelbare uren vrijwilligerswerk en anderen hebben hun vaste baan bij de veiligheidsregio óf bij S2N.  

In Nederland valt de internationale dag van de brandweer samen met de dodenherdenking. Op 4 mei worden in Nederland, naast de oorlogsslachtoffers, ook de brandweerlieden herdacht die zijn omgekomen tijdens hun werk. De internationale dag van de brandweer is ook de dag waarbij de samenleving brandweermensen dankt voor hun moedige daden voor een veilige omgeving.

Waarom is de internationale dag van de brandweer dan op 4 mei?

4 mei is de gedenkdag van Sint Florianus. Sint Florianus was een christen en wordt ook wel gezien als de beschermheilige van het vuur of van de brandweer. Hij zou een dorp gered hebben van een brand door te bidden en door slechts één emmer water over de vuurzee te gooien. Vandaar dat hij ook wordt geassocieerd met de brandbestrijders en de mensen die ons beschermen tegen vuur.

Toen Sint Florianus ooit hoorde dat een veertigtal christenen was gearresteerd en ter dood veroordeeld, reisde hij daarheen om de mensen te redden. Echter, werd hij onmiddellijk zelf gearresteerd en ter dood veroordeeld. Het vonnis werd voltrokken door hem met een steen om zijn nek van de brug in de rivier de Enns te werpen. Dit gebeurde op 4 mei 304. Vandaar dat 4 mei de gedenkdag is van Sint Florianus, de beschermheilige van het vuur en daardoor de internationale dag van de brandweer ook op die dag plaatsvindt.

Internationale dag van de brandweer.
Stuur een bericht

Waarmee kunnen wij u helpen?

Stuur een bericht