S2N staat voor u klaar met rijksgediplomeerd en ervaren repressief brandweerpersoneel en brandweervoertuigen.

Bedrijfsbrandweer

Vormt de bezetting van uw bedrijfsbrandweer een uitdaging? Heeft u een aanwijzing volgens Artikel 31 Wet Veiligheidsregio’s of heeft u een vrijwillige Bedrijfsbrandweer of een First Responderorganisatie. Heeft u capaciteitsproblemen? S2N staat voor u klaar met rijksgediplomeerd en ervaren repressief brandweerpersoneel.

Wat houdt een Bedrijfsbrandweer in?

Sommige bedrijven en (industriële) inrichtingen zijn verplicht om een bedrijfsbrandweer te hebben en in stand te houden. Hoewel er verschillende definities worden gegeven aan bedrijfsbrandweer, staat er in de Wet veiligheidsregio’s geen identieke definitie. Volgens deze wet is een bedrijfsbrandweer nodig bij ‘inrichtingen die een bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid’.

Wanneer is een bedrijfsbrandweer dan verplicht?

Veel bedrijven in Nederland hebben verplicht een Bedrijfsbrandweer: zij hebben te maken met gevaarlijke processen in de bedrijfsvoering, die een bijzonder gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid. In het geval van een incident moet er dan een Bedrijfsbrandweer aanwezig zijn om een eerste klap uit te delen en risico’s zoveel mogelijk te bestrijden of te voorkomen. Een bedrijf dat behoort tot de categorie Brzo- of ARIE, of een inrichting met kernenergie of splijtstoffen, kan worden aangemerkt voor een aanwijzing conform Artikel 31 Wet veiligheidsrisico’s.

Brzo (besluit risico’s zware ongevallen) - en ARIE (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) - bedrijven hebben te maken met grote hoeveelheden gevaarlijk stoffen. Daarom is er aanvullende regelgeving opgesteld om de veiligheid van medewerkers, milieu en omwonenden te beschermen. Daarnaast kan een verzekeringsmaatschappij een bedrijfsbrandweer eisen. Dit heeft een positief effect op de brandverzekeringspremie.

Uit de aanwijzing kan volgen dat een bedrijf bijvoorbeeld 6 manschappen en 1 bevelvoerder rond de klok  paraat moet hebben staan of bijvoorbeeld 12 manschappen en 2 bevelvoerders. Het komt ook vaak voor dat bij ziekte in een ploeg, bij ontslagrondes of bij vrije dagen de brandweer onderbezet is. In dat geval mag  er volgens de aanwijzing Bedrijfsbrandweer Artikel 31 Wet veiligheidsregio’s geen onderbezetting zijn. S2N kan dan 24/7 binnen 2 uur repressief brandweerpersoneel leveren in heel Nederland.

Het is ook mogelijk dat een bedrijf niet is aangewezen, maar dat er wel een vrijwillige bedrijfsbrandweer is. Meestal is deze Brandweer een First Responder organisatie. Ook deze First Responder organisatie kan S2N voor u aanvullen. Als het bedrijf geen aanwijzing heeft, valt het niet onder artikel 31 Wet Veiligheidsregio’s, maar onder de Arbo wet, net als alle andere bedrijven.  Bedrijven dienen een BHV organisatie te hebben. Het betekent dat  First Responders net als BHV’ers risicomijdend gedrag dienen te vertonen en niet te veel risico’s mogen nemen. 

S2N kan brandwachten leveren die als First Responders kunnen optreden.

Wat doet een bedrijfsbrandweer?

Een bedrijfsbrandweer wordt ingezet voor de veiligheid van een inrichting of organisatie.

Denk hierbij aan het in stand houden van de op het terrein aanwezige gebouwen en installaties of het waarborgen van de veiligheid van medewerkers.

 • Een bedrijfsbrandweer houdt zich bezig met:

 • Het beschermen van personen;

 • Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering

 • Beschermen van het milieu;

 • Het voorkomen van negatieve publiciteit;

 • Het verlagen van verzekeringspremies;

 • Het voldoen aan wet- en regelgeving.

Om deze doelen te volbrengen redt de bedrijfsbrandweer mensen, bestrijdt ze branden, verricht ze technische hulpverlening en assisteert zij  bij ontruimingen en houdt zij zich ook nog bezig met schadevoorkoming, en het verrichten van aanvullende service en diensten.

Welke functies of rangen kan S2N aan u leveren?

U kunt terecht bij S2N voor de volgende functies:

 • Manschap

 • Chauffeur

 • Gaspakdrager

 • Bevelvoerder

 • Instructeur

Wat is het verschil tussen de overheidsbrandweer en bedrijfsbrandweer?

Hoewel de overheidsbrandweer en de bedrijfsbrandweer beide branden en ongevallen voorkomen, beperken en bestrijden, heeft een bedrijfsbrandweer een andere meerwaarde. Deze heeft namelijk meer een bedrijfsgerichte taak: zorgen voor de continuïteit van het bedrijf, door schade en stagnatie te voorkomen en te beperken in het geval van brand en calamiteiten. Er is een economisch belang aanwezig, zoals het continueren van de productie en het behouden van kostbare apparatuur en installaties.

Waar moet een bedrijfsbrandweer aan voldoen en welk materieel wordt er ingezet?

Vaak moet een bedrijfsbrandweerorganisatie de volgende zaken inzetten:

 • Bedrijfsbrandweerbeheerssysteem

 • Bedrijfsbrandweerpersoneel

 • Incidentbestrijdings- en beheersmiddelen

 • Plan met opleidingen, oefeningen en evaluaties

 • Bluswatervoorzieningen

 • Plan met opkomsttijd, melding en alarmering

 • Communicatiemiddelen

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

 • Proces voor alarmering en samenwerking met externe hulpdiensten.

Een bedrijf of inrichting met aanwezige risico’s kan ook kiezen voor stationaire voorzieningen. Dit kan ertoe leiden dat een bedrijfsbrandweerorganisatie zelf minder materieel hoeft in te zetten of dat het niet wordt aangewezen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Welke functie een brandweerfunctionaris heeft hangt af van het ‘hoogst behaalde’ brandweerdiploma.

 • De Manschappen van de Bedrijfsbrandweer hebben meestal de opleiding Bedrijfsbrandweer Manschap of Manschap Industrie of Industriëel Manschap gevolgd;

 • De bevelvoerders van de Bedrijfsbrandweer zijn meestal opgeleid als Bevelvoerder Bedrijfsbrandweer, Bevelvoerder industrie of Bedrijfsbrandweer Bevelvoerder;

 • of  de manschappen en bevelvoerders hebben meestal een applicatiecursus gevolgd op de reguliere opleidingen Leergang Manschap A en Leergang Bevelvoerder.

Bedrijfsbrandweer inschakelen?

Bent u op zoek naar een rijksgediplomeerde en gecertificeerde en ervaren bedrijfsbrandweermensen? Neem dan contact met ons op. S2N zorgt ervoor dat u aan alle verplichtingen voldoet dankzij ons rijksgediplomeerd Brandweerpersoneel.

Wij leveren ook brandweer ondersteunend personeel. Onze gespecialiseerde brandwachten helpen de brandweer met:

 • Oefeningen zoals slangen rollen;

 • Ondersteuning bij het testen van hydranten en pompen;

 • Assistentie bij onderhoud bluswaternet;

 • Assistentie bij opleidingen en trainingen op trainingscentra in geheel Nederland of op locatie van de bedrijven.

Mogen wij u helpen met een (bedrijfs)brandweer?

Stuur een bericht

Waarmee kunnen wij u helpen?

Stuur een bericht