S2N maakt gebruik van digitale tijdsregistratie voor haar medewerkers. Alle data voor onze medewerkers zijn altijd actueel en zichtbaar in de app 'Rostar 24/7'.

Reversed billing deze week gestart

12 januari 2022

Vanaf 1 januari 2021 maakte S2N al gebruik van digitale tijdsregistratie voor haar medewerkers. Sinds dat daar gebruik van wordt gemaakt zijn data voor onze medewerkers altijd actueel en zichtbaar in de app ‘Rostar 24/7’.

Het afgelopen jaar hebben wij ons gericht op een nieuw project, namelijk het ontwikkelen van ‘reversed billing’. Sinds deze week  (week 01- 2022) is dit systeem voor alle medewerkers geïmplementeerd en zijn wij met deze werkwijze gestart. Wij horen al vele positieve berichten.

Wat houdt dit systeem in?

Op basis van de planning bij S2N worden inkoopfacturen voor de ZZP’ers wekelijks automatisch opgemaakt en verzonden.  Indien er daarop van de ZZP’er geen verzoek tot correctie volgt zal de uitbetaling 14 dagen na de op de factuur vermelde datum plaatsvinden. Zo simpel is het!

Dit heeft als voordeel dat onze ZZP’ers geen facturen meer op hoeven te maken en dat S2N zelf die inkomende facturen niet meer hoeft te controleren.  Dit scheelt veel losse e-mails en tijd aan administratie bij beide partijen.

Wij zijn erg trots op deze ontwikkeling en danken Sander Peddemors en Nadian Mourik voor hun werk om dit systeem goed draaiend te krijgen.

Stuur een bericht

Waarmee kunnen wij u helpen?

Stuur een bericht