Een collega van het nablusteam.

Nablussen van grote bedrijfsbranden door particuliere brandbestrijdingsorganisaties

5 mei 2021

Groen licht voor particuliere brandbestrijdingsspecialisten in fase van nablussen: “Langdurige nablusoperaties bij grote bedrijfsbranden kunnen prima door particuliere brandbestrijdingsorganisaties worden uitgevoerd, als de brand onder controle is en het gevaar voor de omgeving is geweken.”

Dit is in het kort de conclusie van de Raad van State na een drie jaar durende zaak die een recyclingbedrijf uit Stadskanaal had aangespannen tegen de Provincie Groningen. Deze uitspraak helpt de veiligheidsregio's, die bij dit type branden nu sterker staan bij het overdragen van de nabluswerkzaamheden aan het bedrijf.

De kerntaak van de veiligheidsregio’s is het redden van mens en dier en het wegnemen van gevaar voor de omgeving. Zodra een brand 'technisch' gezien onder controle is en de smeulende resten moeten worden afgeblust en afgevoerd, houdt de taak voor de veiligheidsregio op. De brandweer dient zo snel mogelijk weer paraat te staan voor andere klussen met hoge prioriteit.

Nubrandblussen.nl

S2N fire & rescue, Kenbri Fire Fighting en Falck zijn gespecialiseerde bedrijven die samen Nubrandblussen.nl hebben opgericht om langdurige nabluswerkzaamheden uit te voeren. De drie bedrijven werken al langere tijd nauw met elkaar samen en zijn allen een specialist in hun eigen vakgebied.

Kenbri Fire Fighting is leverancier van specialistische brandblusmaterialen en -voertuigen, Falck is wereldwijde speler, levert bedrijfsbrandweren en is partner voor veiligheidsvraagstukken en S2N levert vakbekwaam brandweerpersoneel.

Nubrandblussen.nl gaat proactief in gesprek met recycling- , afvalwerkingsbedrijven en soortgelijke risicovolle organisaties om te kijken naar mogelijkheden voor als het onverhoopt toch misgaat. Er worden goede afspraken gemaakt over wanneer de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio stopt en die van het bedrijf begint en wanneer Nubrandblussen.nl nodig zal zijn.

Is de brand meester, maar is er nog wel inzet nodig? Nubrandblussen.nl is 24/7 bereikbaar.

Raadpleeg de website van Nubrandblussen.nl voor alle contactgegevens.

Meer weten over de uitspraak: https://www.ifv.nl/kennisplein/brandweerbrzo/nieuws/groen-licht-voor-particuliere-brandbestrijdingsspecialisten-in-nablusfase

Een recyclingsbedrijf waar een brand geblust wordt.
Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op