2 brandwachten aan het werk.

Ken jij de verschillende brandwachten?

Voor verschillende situaties worden veiligheidsfunctionarissen ingezet. Vaak worden deze allemaal brandwacht genoemd. Maar, klopt dat wel? Wij leggen het verschil tussen deze brandwachten uit in onze video.

Er zijn repressieve brandwachten en preventieve brandwachten. Deze preventieve brandwachten worden onderverdeeld in twee groepen, namelijk de rijksgediplomeerde brandwachten en de industriële brandwachten.

Repressieve brandwachten:

De bekendste brandwacht is de brandweerman. Deze brandwacht heet eigenlijk een Manschap. Manschappen vormen de basisleden van een brandweerploeg. Vaak wordt de term Brandwacht nog gebruikt, omdat de brandweeropleiding vroeger zo heette. Tegenwoordig heet de opleiding Manschap en dus is een manschap van S2N minimaal in het bezit van een diploma Manschap (of Brandwacht). Bij S2N zijn de manschappen sowieso ook aangesloten bij een vrijwillig brandweerkorps in de regio.

S2N zet manschappen en ander brandweerpersoneel in voor korte of langere termijn bij publieke brandweerkorpsen of bij bedrijfsbrandweren.

Preventieve brandwachten:

Rijksgediplomeerde brandwachten

Als er tijdelijk geen gebruik kan worden gemaakt van de geïnstalleerde brandveiligheidsvoorzieningen, zoals sprinklers en de brandmeldinstallatie, worden er brandwachten met een brandweerdiploma ingezet om preventief toezicht te houden op de brandveiligheid.

S2N levert deze rijksgediplomeerde brandwachten voor korte of langere termijn. Deze rijksgediplomeerde brandwachten hebben een brandweerdiploma (dit kan een diploma Brandwacht of Manschap zijn).

Industriële brandwachten

Als in een industriële omgeving preventief toezicht gehouden dient te worden op de veiligheid, wordt er een industriële brandwacht ingezet. Deze industriële brandwachten kunnen onveilige situaties signaleren en hulp verlenen bij beginnende brandjes, maar hebben geen brandweerdiploma. Onze partner TSA Safety Services is specialist in het detacheren van industriële brandwachten. Deze industriële brandwachten hebben de diploma's Buitenwacht, Gasmeten ex-ox-tox, Kleine blusmiddelen en watervoerende armaturen en Adembescherming. 

Manschappen van S2N aan het werk bij een dak brand.

Samengevat:

Er zijn brandwachten die uitrukken met een brandweerauto: Dit zijn Manschappen. S2N heeft meer dan 80 brandweermensen (in verschillende functies) in vaste dienst, die voor korte of langere termijn kunnen worden ingezet bij brandweerkorpsen of bedrijfsbrandweren;

Er zijn 2 soorten preventieve brandwachten:

De veiligheidstoezichthouders die toezicht houden op de veiligheid in de industrie. Onze partner TSA Safety Services is specialist in deze dienstverlening. Daarnaast zijn er de rijksgediplomeerde brandwachten die preventief toezicht houden als er een brandveiligheidsvoorziening niet werkt. Deze rijksgediplomeerde brandwachten van S2N staan klaar om u te helpen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op